Św. Oburz Patron Polski

Strona główna » Wysyłka

Czas realizacji i koszty wysyłki

 1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 4. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od formy płatności.

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep.DEON.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep.DEON.pl zwróci Klientowi kwotę obejmujaca cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.DEON.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep.DEON.pl o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

  Sklep.DEON.pl
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
 9. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 11. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 12. Księgarnia rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 13. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 14. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:

  Sklep.DEON.pl
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
 15. Sklep.DEON.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 16. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Pliki do pobrania

 1. formularz-odstapienia-od-umowy-word.doc
 2. formularz-odstapienia-od-umowy-pdf.pdf