Św. Oburz Patron Polski

Strona główna » Regulamin

 1. Sprzedaż realizowana jest przez: Wydawnictwo WAM, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, REGON 040020141-00047, NIP 676-007-77-96 (Sklep.Deon.pl).
 2. Sklep.DEON.pl przyjmuje zamówienia składane:
  1. na formularzu znajdującym się na witrynie sklep.deon.pl
  2. na formularzu znajdującym się na witrynie oburzsie.pl
  3. pocztą elektroniczną e-mail: sklep@deon.pl
  4. telefonicznie nr: 12/62 93 260
 3. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomoca poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych.
 4. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie sklep.deon.pl i oburzsie.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 5. Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie wymaganych, prawidłowych danych. Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia w ciągu kilku minut od momentu złożenia zamówienia.
 7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Sklep.DEON.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 2. Sklep.DEON.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.
 3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta, który wypełnia wówczas pole NIP w ustawieniach własnego konta.
 4. Na stronie oburzsie.pl, Klient ma możliwość uregulowania należności przelewem elektronicznym (e-przelewem) lub kartą płatniczą w systemie firmy PayU S.A. Proces płatności realizowany jest za pomocą aplikacji Sneakpick, stworzonej przez Indie Designers Sp. z o.o., ul. Braci Czeczów 22/44, 30-798 Kraków, NIP: 6793108303, REGON: 0000544383.
 5. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.
 6. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa WAM.
 7. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 8. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

Czas realizacji i koszty wysyłki

 1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 4. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od formy płatności.

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep.DEON.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep.DEON.pl zwróci Klientowi kwotę obejmujaca cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.DEON.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep.DEON.pl o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

  Sklep.DEON.pl
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
 9. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 11. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 12. Księgarnia rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 13. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 14. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:

  Sklep.DEON.pl
  ul. Kopernika 26
  31-501 Kraków
 15. Sklep.DEON.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 16. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Pliki do pobrania

 1. formularz-odstapienia-od-umowy-word.doc
 2. formularz-odstapienia-od-umowy-pdf.pdf